Instytut

Grudzień, 2011

Spotkanie ewaluacyjne szkolenia „Młodzi Liderzy Przyszłości”

Spotkaniem ewaluacyjnym zakończyliśmy dziś szkolenie „Młodzi Liderzy Przyszłości”. Uczestnicy prezentowali zrealizowane przez siebie projekty i dzielili się doświadczeniami. Owocem szkolenia były między innymi warsztaty dla przedszkolaków, gra miejska i koncert w domu dziecka. Wszystkie grupy wyraziły chęć dalszych działań w tych środowiskach. Zaprezentowaliśmy im możliwości jakie dają różne programy grantowe, z naciskiem na programy Komisji […]