Instytut

Szczegóły Warsztatów Liderów Przyszłości

Informacje dodatkowe

Na podstawie wielu badań możemy dzisiaj powiedzieć, że bycie liderem jest sytuacyjne, a  kompetencje możliwe do kształtowania . Liderzy mają jedną wspólną cechę – zawsze podążają za nimi ludzie. Z byciem liderem wiąże się wiele wyzwań, dylematów i przede wszystkim – odpowiedzialność za innych.

Jeśli przyjmiemy, że istnieją trzy następujące kręgi rozwoju lidera:

Krąg 1:  osoba lidera: jego osobowość, kompetencje, plany, etc.
Krąg 2: zespół lidera
Krąg 3: dalsi współpracownicy lidera;

to bez  wątpienia kluczowym jest Krąg 1, oznaczający rozwój osobisty lidera i w pierwszej kolejności odpowiedzialność za siebie samego.

 

Jednym z ważniejszych jej elementów są kompetencje społeczne, rozumiane jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych, nabywanie w trakcie treningu społecznego (A. Matczak, 2013). Niektóre z tych umiejętności, to: wywieranie wpływu, opieranie się cudzym wpływom, umiejętność udzielania wsparcia i współpracy z innymi, nawiązywanie i budowanie relacji, rozumie mienie, wyrażanie i akceptowanie emocji własnych i innych, społeczna ekspozycja, przekonywanie, dostrzeganie potrzeb i celów społecznych.

Warsztaty prowadzone będą w nurcie skoncentrowanym na rozwiązania (TSR), według następującej filozofii:

  • Jeśli coś działa, rób tego więcej!
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego!
  • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj!

 

Podstawowym narzędziem realizacji celów uczestników będzie grupa warsztatowa. W trakcie zajęć przewidywana jest przede wszystkim aktywna praca uczestniczek i uczestników. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają indywidualne zadania rozwojowe. Równolegle, chętni będą mogli skorzystać z 1-2 sesji coachingowych.

W trakcie warsztatów korzystali będziemy z profesjonalnych narzędzi psychometrycznych wydawanych przez Pracownię Testów Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, a w szczególności:

  • Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS) autorstwa Anny Matczak i Katarzyny Martowskiej
  • Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE) autorstwa Anny Matczak i Aleksandry Jaworowskiej
  • Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T) autorstwa Anny Matczak, Joanny Piekarskiej i Elżbiety Studniarek;

 

I did find the keyboard shortcuts and moving around the https://phonetrackingapps.com/highster-mobile blocks a little unusual at times, but it’s certainly workable

Dodaj komentarz